Help

Blader: Bij de blader optie kan een lijst van publicaties per faculteit of instituut/afdeling verkregen worden.

Zoeken: Naast de eenvoudige zoekoptie is geavanceerd zoeken mogelijk, waarbij zoekacties tot bepaalde velden of datum kan worden beperkt.

Volledige tekst: UvA Scripties Online bevat alleen scripties waarbij de volledige teksten digitaal aanwezig zijn.

Zoeken op woorden: men kan zoeken op het exacte woord of frase van opeenvolgende woorden. Bijvoorbeeld: onderzoek en beleid in één vak zal letterlijk zoeken naar de tekstfrase "onderzoek en beleid".
Om records te vinden waarin zowel onderzoek als beleid worden genoemd vult u onderzoek in het eerste vak in, kiest u 'en' in het vakje links van het tweede veld, en beleid daarnaast.

Leestekens: leestekens staan gelijk aan witruimte (spatie).

Hoofd- en kleine letters: bij het zoeken is er geen onderscheid tussen hoofd- en kleine letters.

Jokertekens: gebruik het teken * om te zoeken op een woordstam. 'taal*' vindt zowel 'taalgedrag' als 'taalverwerking'.

Weergave: Klik op de titel van de korte weergave om een lange weergave te krijgen met alle verwijzende gegevens en functies als een link naar de 'Volledige tekst'.

Bewaarset: Bij de lange weergave kan met Toevoegen aan bewaarset records bewaard worden. De bewaarset blijft 2 uur geldig als de browser niet afgesloten wordt. Deze kan opgroepen worden met de optie Bewaarset bij het geavanceerd zoekscherm of de lijst zoekresultaten.

Email or download: Records kunnen per e-mail of downloaden verkregen worden door ze eerst op te slaan in de bewaarset en dan deze opties te selecteren binnen de bewaarset.

Auteur: Bij zoeken op auteur heeft de auteursnaam de vorm 'achternaam,initiaal.', eventueel gevolgd door een tussenvoegsel. Bij meerdere initialen moeten daar punten tussen worden geplaatst. Bijvoorbeeld:
Voor publicaties van prof. Johan van Benthem, zoekt u in het veld auteur op 'Benthem,j.' (daarmee vindt u ook bijvoorbeeld J.J. van Benthem) of 'Benthem,j.f.a.k.van' als u de precieze naam weet.

Linken: Om te linken naar een record of lijst van publicaties worden URL's gegeven.