FAQ

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe kan ik mijn scriptie in de UvA Scripties Online plaatsen?

In het algemeen is het beleid om documenten in PDF formaat in te dienen. Voor meer informatie over het indienen van documenten kunt u zich wenden tot de contactpersonen van uw faculteit, instituut of afdeling. In deze fase van UvA Scripties Online zijn afspraken gemaakt met:

Indien uw instituut, afdeling of faculteit belangstelling heeft om mee te doen aan UvA Scripties Online dan kunt u contact opnemen met uw faculteitsbibliothecaris of met dare@uva.nl.

Wie mogen er meedoen aan de dienst?

Iedereen die in het kader van zijn studie aan de UvA een scriptie heeft gemaakt. Afspraken over het gebruik van UvA Scripties Online worden gemaakt op het niveau van de faculteit of de afdeling.

Welke diensten biedt UvA Scripties Online aan?

Hoe komen verwijzingen naar de scripties terecht in dit internationaal netwerk van informatiediensten?

UvA Scripties Online voldoet aan de eisen van het Open Archives Initiative waardoor de bibliografische gegevens (metadata) door harvesters worden opgehaald en in andere informatiesystemen worden verwerkt. Hierdoor kan metadata over UvA scripties teruggevonden worden in andere databases.

Wat is het verschil tussen UvA Scripties Online en het Scriptiebestand in de catalogus?

De catalogus bevat alleen beschrijvingen van (oude) UvA scripties ingediend op papier en beschikbaar bij de faculteitsbibliotheken. UvA Scripties Online bevat de elektronische versie van de scriptie. Gebruik "Geavanceerd zoeken" in de catalogus en selecteer de materiaalsoort "scripties".