Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2007

1 tot 10 van 11
1   11

download 171549 Een onderzoek naar recente veranderingen in lexicon en woordvorming in het Kroatisch
M.A.S. Bohan (2007), p. 94
download 93038 De digitale archiefinventaris in gebruik. Een studie naar de toegankelijkheid vanuit het gebruikersperspectief
Evert Florijn (2007), p. 112
download 93037 Full Employment: An Indefinable Goal? The meaning of Full Employment according to Beveridge and Keynes, and how this notion transcended from the United Kingdom to France and West Germany until 1970
Eva Gijbels (2007), p. 77
download 105264 Het digitale archiveringssysteem en de archivaris. Een studie naar speelveld en spelers
Leon Gruppelaar (2007), p. 96
download 163317 Vrouwe Fortuna en de hand van God. Voorspoed, tegenspoed en het ingrijpen van God in de Gesta Frederici van Otto von Freising en de Vita Ludovici Grossi van Suger van Saint-Denis
J.E. Maassen (2007), p. 74
download 54397 Vakbonden gewaardeerd. Waardering en selectie in vakbondsarchieven
Bernard Mantel (2007), p. 75
download 113440 Double Vision in Elizabeth Bishop's Poetry and Prose
Sara Polak (2007), p. 84
download 93237 Language, History and the Idea of Bildung. Theories of Interpretation and the Role of Ideals in Reasoning
Floris Solleveld (2007), p. 102
download 99123 The politics of recognition : Ireland's outlook on the European Union as exhibited in the nice referenda
J. Twomey (2007), p. 42
10  download 112983 Enseñanza del español en la secundaria neerlandesa (2007)
Francisca Vega Herrero (2007), p. 70