Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2002

1 tot 1 van 1

download 9701 Ik heb hier niets uit te leggen! Een empirisch onderzoek naar de invloed van presumptie op redelijkheidsoordelen van gewone taalgebruikers over ontduiking van de bewijslast
B.M. Gijswijt (2002), p. 81