Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2005

1 tot 10 van 15
1   11

download 37444 Migrantenondernemers in Nederland : een onderzoek naar migrantenondernemers en hun relatie met de stedelijke omgeving.
F. Abendroth (2005)
download 345574 Concurrentie in de Nederlandse expressmarkt : een analyse van de marktpositie van TNT express Nederland.
A. Bakker (2005)
download 569280 Corruptie smeermiddel of drijfzand?
F. Beentjes (2005), p. 24
download 34879 Dutch foreign direct investment-flows to the Czech Republic, Hungary, and Poland : does firm-size affect.
T.A. Breg (2005)
download 34881 The economics of voting : rational choice theory and actual voting behaviour.
E. Elferink (2005)
download 207444 Abnormale (negatieve) rendementen op Duitse aandelen rondom aflopende lock-up perioden? : Het lock-up effect bij Duitse IPO’s tussen 1997 en 2002
J. Kerver (2005)
download 32715 An academic examination on the use of convertible finance .
P.W. van Kessel (2005)
download 358819 Het bepalen van de mate van adequaatheid van schadevoorzieningen door middel van Gegeneraliseerde Lineaire Modellen en bootstrap.
M.G.E.M. Klinckhamers (2005)
download 34877 EU-China Trade Relations : an analysis of the EU’s treatment of Non-Market Economies in safeguard and antidumping investigations.
C.E. Koops (2005)
10  download 34886 De economische toestand in Maleisië na de crisis van 1997-1998 : in hoeverre waren de kapitaalrestricties verantwoordelijk voor het economische herstel?
S. Köse (2005)