Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2005

1 tot 10 van 18
1   11

download 37444 Migrantenondernemers in Nederland : een onderzoek naar migrantenondernemers en hun relatie met de stedelijke omgeving.
F. Abendroth (2005)
download 345574 Concurrentie in de Nederlandse expressmarkt : een analyse van de marktpositie van TNT express Nederland.
A. Bakker (2005)
download 569280 Corruptie smeermiddel of drijfzand?
F. Beentjes (2005), p. 24
download 34879 Dutch foreign direct investment-flows to the Czech Republic, Hungary, and Poland : does firm-size affect.
T.A. Breg (2005)
download 29982 Gesegmenteerde gegevensverstrekking : empirisch onderzoek naar gesegmenteerde gegevensverstrekking bij bedrijven uit verschillende industrie sectoren genoteerd aan de NYSE.
D. Duizend (2005)
download 34881 The economics of voting : rational choice theory and actual voting behaviour.
E. Elferink (2005)
download 29983 Het vastgoedbeleggingsbeleid van de grote Nederlandse Vastgoedfondsen 2005.
K.M. Gezgin (2005)
download 207444 Abnormale (negatieve) rendementen op Duitse aandelen rondom aflopende lock-up perioden? : Het lock-up effect bij Duitse IPO’s tussen 1997 en 2002
J. Kerver (2005)
download 32715 An academic examination on the use of convertible finance .
P.W. van Kessel (2005)
10  download 358819 Het bepalen van de mate van adequaatheid van schadevoorzieningen door middel van Gegeneraliseerde Lineaire Modellen en bootstrap.
M.G.E.M. Klinckhamers (2005)