Hoofdpagina

UvA Scripties Online

UvA Scripties Online is een dienst voor het wereldwijd elektronisch beschikbaar maken van scripties van de Universiteit van Amsterdam (UvA). UvA Scripties Online maakt deel uit van UvA-DARE, een digitaal archief beheerd door de Bibliotheek van de UvA. Het archief zorgt er ook voor dat de verwijzingen naar de scripties beschikbaar komen binnen een netwerk van informatiediensten. Hierdoor wordt de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de scripties vergroot.

Via Scripties Online worden thans scripties beschikbaar gesteld van de volgende faculteiten:

De andere faculteiten zullen nog volgen.

Master- en doctoraalscripties in de papieren vorm zijn voor de volgende faculteiten ook te vinden in de UvA Catalogus:

Deze scripties zijn raadpleegbaar in de verschillende bibliotheekvestigingen.

Heeft u meer vragen, bekijkt u dan de pagina met veel gestelde vragen van UvA Scripties Online of u kunt contact opnemen met dare@uva.nl.

Verwijzingen