Hoofdpagina

UvA Scripties Online

UvA Scripties Online maakt masterscripties (en in enkele gevallen ook de bachelorscripties) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) wereldwijd online toegankelijk. Op dit moment zijn de scripties van de Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) niet opgenomen in UvA Scripties Online, en bij sommige andere faculteiten betreft het alleen de scripties van specifieke opleidingen.

Met behulp van de UvA-bibliotheekcatalogus kunt u (oudere) scripties terug vinden die in papieren vorm zijn opgenomen in de collectie van de Universiteitsbibliotheek.

Wilt u meer informatie over het online publiceren van uw scriptie? Kijk dan op de pagina Scriptie publiceren.
Heeft u andere vragen over UvA Scripties Online? Dan u kunt contact opnemen via dare@uva.nl.