The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FMG" and publication year: "2011"

AuthorE. Bos
TitleBeleid voor cultuur en immigranten: rijksbeleid en uitvoeringspraktijk 1980-2004
PromotorM.J.A. Penninx
Co-promotorH. van de Graaf
Date7-10-2011
Year2011
Pages178
FacultyFaculty of Social and Behavioural Sciences
Institute/dept.FMG: Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)
FMG: Institute for Migration & Ethnic Studies (IMES)
AbstractDe vestiging van grote groepen niet-westerse immigranten in Nederland is de aanleiding geweest voor het ontwikkelen van een minderheden- en later een integratiebeleid. Voor het cultuurbeleid is net als voor een aantal andere beleidsterreinen ook een minderhedenbeleid ontwikkeld. Eltje Bos onderzocht hoe de inrichting en uitvoering van dat beleid verlopen is, hoe het een plek heeft gekregen in het algemene cultuurbeleid en waarom het juist die specifieke positie heeft gekregen. In de onderzochte periode (1980-2004) blijken de uitvoeringsmaatregelen meestal specifiek te zijn gebleven. Ze zijn niet, zoals de bedoeling was, opgenomen in het algemene cultuurbeleid. Dit is het resultaat van een krachtenspel tussen verschillende opvattingen. Grote kunstinstellingen, waarin vaak één speciale opvatting domineerde, hadden volgens Bos veel invloed in dat spel. Die invloed hebben zijn mede te danken aan de manier waarop de overheid jarenlang met hen is omgegaan. De betreffende opvatting kon op brede steun rekenen bij de beslissers. Het steunen van deze opvatting had een sociaal effect, men hoorde daardoor bij een elite.
LanguageNederlands
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker