FAQ

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat zijn de voordelen van het online toegankelijk maken van mijn proefschrift via UvA Dissertaties Online?

De voordelen van het online toegankelijk maken van uw proefschrift kunt u vinden op de Open Access site van de UvA.

Wanneer moet ik een digitale file aanleveren voor Dissertaties Online?

Per 1 januari 2005 is elke promovendus verplicht om uiterlijk vier weken voor de promotie een elektronische versie van het proefschrift aan te leveren bij de Universiteitsbibliotheek (daarnaast moeten 16 gedrukte exemplaren van het proefschrift worden ingeleverd bij de pedel).

Ik ben al gepromoveerd, kan ik nog steeds meedoen?

Gepromoveerden die over een leesbaar digitaal bestand van hun proefschrift beschikken, kunnen ook nog steeds meedoen aan het project.

Wat moet ik doen voor het digitaal aanleveren van mijn proefschrift?

Voor elektronische beschikbaarstelling van uw proefschrift dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen.

Het bestand moet geleverd worden in bestandsformaat PDF. Bestanden van 5 MB of kleiner kunnen direct worden gemaild. Het adres is dissertaties@uva.nl. Indien groter dan 5 MB dan ontvangen we uw proefschrift gaarne via YouSendIt (tot 100 MB per file) of op cd-rom/dvd op het onderstaande adres:

UvA Universiteitsbibliotheek
Afdeling Metadata Diensten/Dissertaties
Postbus 19185, 1000 GD Amsterdam Singel 425, 1012 WP Amsterdam

Voor meer informatie download de folder Aanlevering van een elektronische versie van uw proefschrift: Download folder

Archiveren of online toegankelijk? Hoe zit het met het auteursrecht?

Het beschikbaar stellen van de elektronische versie via Dissertations Online houdt niet in dat het auteursrecht wordt overgedragen aan de Universiteit van Amsterdam. De promovendus blijft auteursrechthebbende mits deze het auteursrecht niet heeft overgedragen. Het beschikbaar stellen via Dissertations Online houdt eveneens niet in dat Amsterdam University Press de uitgever wordt van een eventuele handelseditie. De promovendus blijft vrij in de keuze van de uitgever.

Kort samengevat kunnen de volgende situaties zich voordoen.

Voor meer informatie en hulp of bij twijfel over het verlenen van toestemming kunt u contact opnemen met:

UvA Universiteitsbibliotheek
Afdeling Metadata Diensten/Dissertaties
Postbus 19185, 1000 GD Amsterdam
Singel 425, 1012 WP Amsterdam
e-mail: dissertaties@uva.nl
tel.: (020) 525 2333

Hoe kom ik aan een bestand in PDF?

Om uw proefschrift te drukken zal er in de meeste gevallen een PDF bestand gemaakt zijn, mogelijk door de drukker (vraag in het laatste geval de drukker om het PDF bestand). Indien er geen PDF bestand voorhanden is, kunt u uw originele bestand naar de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam sturen.

Wat kost het mij?

De dienst is gratis. U hoeft alleen een digitale versie van uw proefschrift aan te leveren inclusief de benodigde licentieovereenkomst. Zie voor meer informatie Wat moet ik doen voor het digitaal aanleveren van mijn proefschrift?

U kunt er echter ook voor kiezen uw proefschrift via printing-on-demand door AUP te laten uitgeven. AUP brengt u dan alleen de kosten voor uw eigen gedrukte exemplaren in rekening. Aan het PDF worden aanvullende eisen gesteld, het kan u dus wat meer tijd kosten. Zie voor meer details bij Informatie voor de promovendus op het proefschriftengedeelte van de AUP website.

Wat zijn de voordelen van Printing-on-demand via Amsterdam University Press?

De Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (UBA) en Amsterdam University Press (AUP) onderhouden samen een dienst rondom proefschriften. De gegevens over de proefschriften, en de proefschriften zelf worden online aangeboden via UvA Dissertaties Online (een onderdeel van de overkoepelende Digital Academic Repository van de UvA: UvA-DARE). Daarnaast wordt het proefschrift in druk aangeboden via Printing-on-demand (POD). Hierdoor kan de voor de promotie benodigde oplage worden verzorgd, en kan daarnaast het lezerspubliek voor onbeperkte tijd exemplaren bestellen.

De voordelen van printing-on-demand:

Aan het PDF bestand worden aanvullende eisen gesteld, het drukken kan dus iets meer tijd kosten. Meer informatie over de printing-on-demand dienst van Amsterdam University Press (AUP) kunt u vinden op het proefschriftengedeelte van de AUP website.