The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FdR" and publication year: "2011"

AuthorE. Plomp
TitleWinst in de zorg: juridische aspecten van winstuitkering door zorginstellingen
PromotorsJ.K.M. Gevers, J.G. Sijmons
Date16-12-2011
PublisherSdu
PlaceDen Haag
Year2011
Pagesxv, 585
ISBN978 90 12 38792 7
FacultyFaculty of Law
AbstractSinds de introductie van vraagsturing en gereguleerde marktwerking binnen het Nederlandse zorgstelsel wordt van ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra in toenemende mate verwacht dat zij zich als ondernemingen op de markt manifesteren. Om hun kapitaallasten te financieren en te investeren in innovaties krijgen zij de komende jaren meer behoefte aan kapitaal. Vanwege de toegenomen financiële risico’s wordt het aantrekken van bancair krediet echter moeilijker. Op termijn kan dit leiden tot faillissementen die de gezondheidszorg kunnen schaden. Wanneer ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra winst zouden mogen uitkeren aan aandeelhouders, zouden zij gebruik kunnen maken van privaat kapitaal om in hun kapitaalbehoefte te voorzien. Emke Plomp onderzocht daarom in hoeverre winstuitkering door instellingen voor medisch-specialistische zorg vanuit juridisch perspectief toelaatbaar is. Aan de hand van een uitgebreide juridische analyse concludeert zij dat winstuitkering kan worden toegestaan, mits enkele aanvullende maatregelen worden genomen om de publieke belangen in de gezondheidszorg te beschermen. Zij laat zien welke maatregelen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra zelf kunnen nemen. Daarnaast doet zij concrete voorstellen voor aanpassing van de wet- en regelgeving. Plomp ondersteunt het voorstel van het huidige kabinet om winstuitkering in 2013 toe te staan, maar verschilt van mening met het kabinet over de daaraan te stellen voorwaarden.
LanguageNederlands
Document typeDissertation
Document finderUvA-Linker