The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2010"

AuteurA. van Rooijen
TitelThe software interface between copyright and competition law : a legal analysis of interoperability in computer programs
PromotorP.B. Hugenholtz
Datum05-03-2010
Jaar2010
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
SamenvattingComputersoftware functioneert meer dan ooit in de context van een netwerk of platform van ‘compatible' producten in plaats van als individueel product. Fabrikanten proberen met hun netwerk of platform de concurrentie aan te gaan met rivalen, wat gepaard kan gaan met aanmerkelijke marktmacht. Omgekeerd zoeken consumenten vaak aansluiting bij het grootste of meest veelbelovende netwerk of platform. Aswin van Rooijen bekeek hoe het recht met deze ontwikkelingen omgaat. In het bijzonder onderzocht hij hoe het auteursrecht omgaat met netwerkaspecten van computerprogramma's en welke rol het mededingingsrecht daarnaast krijgt toebedeeld. Van Rooijen concludeert dat in het huidige regime nog onvoldoende rekening wordt gehouden met de netwerk- en platformfunctie van software. Hij stelt voor om te komen tot een beschermingsregime waarin - zowel voor toepassing van het auteursrecht als het mededingingsrecht - meer aandacht is voor de effecten van dergelijke bescherming op de netwerk- of platformfunctie van software. Het onderzoek richt zich voornamelijk op Europees auteurs- en mededingingsrecht, en in mindere mate het Amerikaans recht.
TaalEnglish
Soort documentProefschrift
Document finderUvA-Linker