The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2010"

AuteurA.L.W.M. Nabben
TitelHigh Amsterdam: ritme, roes en regels in het uitgaansleven
PromotorD.J. Korf
Datum17-06-2010
Jaar2010
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
SamenvattingDe Amsterdamse drugsmarkt is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw met de komst van ecstasy en allerlei andere drugs complexer geworden. De nieuwe hedonistische roescultuur verspreidde zich tegelijkertijd met het houseritme als een veenbrand over het uitgaansleven. Ton Nabben beschrijft en verklaart de golfbewegingen van drugsgebruik binnen het trendsettende uitgaansleven vanuit verschillende perspectieven (consumenten, markt- en strafrechtelijk beleid). Hij concludeert dat ondanks een volhardend politiek en strafrechtelijk beleid de kwaliteit, het aanbod en de prijsontwikkeling van illegale middelen over een lange termijn redelijk stabiel blijft. Het drugsgebruik dat parallel loopt met de beleveniseconomie en een ras toenemend hyperconsumentisme, bereikte in het fun du si├Ęcle aan het eind van de jaren negentig een (voorlopig) hoogtepunt. De massificatie van de feestcultuur en de daarmee gepaard gaande gezondheidsincidenten en drugshandel leidden tot nieuwe regelgeving en een toenemende professionalisering van het uitgaansleven. Na de eeuwwisseling vond er over de gehele uitgaanslinie matiging van gebruik plaats. De upgrading van het uitgaansleven en de groeiende invloed van urban temperden het drugsgebruik. De pragmatische gedoogcultuur kwam als gevolg van een moralistisch ge├»nspireerd zerotolerancebeleid en een daarmee vergezeld gaande veiligheidsdoctrine midden jaren nul onder druk te staan. Dit weerhield de meeste bezoekers van dancefeesten er volgens Nabben niet van om drugs te blijven gebruiken, deze op voorhand al in te nemen of beter te verstoppen.
TaalEnglish
Soort documentProefschrift
Document finderUvA-Linker