The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2010"

AuteurE.M.H. Loozen
TitelHet begrip mededingingsbeperking zoals neergelegd in artikel 101(1) VWEU : een beslismodel
PromotorF.O.W. Vogelaar
Co-promotorJ.J.M. Theeuwes
Datum19-03-2010
UitgeverBoom Juridische uitgevers
Jaar2010
Pagina'sxv, 317
ISBN9789089742568
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
Instituut/afd.FdR: Amsterdam Center for European Law and Governance (ACELG)
SamenvattingOnduidelijke rechtsnormen leiden tot rechtsonzekerheid. Voor het begrip mededingingsbeperking zoals neergelegd in artikel 101(1) VWEU – alsook artikel 6(1) Mw – bestaat nog altijd geen eenduidig beoordelingskader. In dit proefschrift wordt een poging gedaan om het begrip mededingingsbeperking eenduidig te definiëren. Hierbij wordt uitgegaan van een functionele interpretatie van het begrip mededingingsbeperking waarbij dit begrip overeenkomstig zijn economische grondslag wordt uitgelegd. Dit vergt om te beginnen dat de economische benadering waarbij een afname van de consumentenwelvaart maatgevend is voor de toepassing van het kartelverbod, in overeenstemming wordt gebracht met de opzet van artikel 101 VWEU, zijn karakteristieke duale structuur daarbij inbegrepen. Voorts is het de bedoeling om tot een ‘vol’ beslismodel te komen. Een vol beslismodel wordt opgevat als een analytisch stappenplan dat inzicht verschaft in de wijze waarop de betrokken rechtsnorm onder alle omstandighe De opzet van een beslismodel volgens een economische benadering leidt tot een opschoning van het begrippenapparaat. Verder zal blijken welke landmark cases voldoen aan de vereisten van een economische benadering en welke niet. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt dat een economische benadering niet leidt tot de toepassing van een rule of reason binnen het kader van artikel 101(1) VWEU noch tot de toepassing van een maatschappelijke rule of reason binnen het kader van artikel 101 VWEU.
TaalNederlands
Soort documentProefschrift
Download
Document finderUvA-Linker