The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FdR" en publicatiejaar: "2010"

AuteurH.E. Kjos
TitelThe interplay between national and international law in investor-state arbitration
PromotorP.A. Nollkaemper
Datum26-05-2010
Jaar2010
Pagina'svi, 529
FaculteitFaculteit der Rechtsgeleerdheid
SamenvattingSteeds meer rechtsgebieden worden gereguleerd door internationaal recht, terwijl er tegelijkertijd een parallelle ontwikkeling plaats vindt waarbij staten steeds meer activiteiten proberen te reguleren. Als gevolg van deze parallelle ontwikkelingen zullen dezelfde transacties steeds vaker onder zowel nationaal als internationaal recht vallen. Dit leidt tot de praktische vraag welk recht moet worden toegepast in het geval van een juridisch geschil. Hege Elisabeth Kjos bekeek hoe nationaal en internationaal recht zich verhouden bij de arbitrage van geschillen tussen buitenlandse investeerders en staten waarin zij investeren. Arbitrage is particuliere rechtspraak (rechtspraak buiten de gewone rechter om). Ze stelt dat geterritorialiseerde en geïnternationaliseerde arbitragetribunalen, die geschillen beslechten tussen buitenlandse investeerders en de gaststaten, over het algemeen niet belast zijn met dezelfde (constitutionele) beperkingen als het nationaal en internationaal recht. Deze tribunalen kunnen zich op basis van meer liberale overwegingen verzekeren van de meer passende regels voor het beslechten van het geschil. In dit licht kan op het gebied van investeringsarbitrage een ontwikkeling weg van de traditionele hiërarchische doctrines van het dualisme en monisme met hun focus op conflicterende rechtsregels naar een systeem van ‘complementariteit' of zelfs ‘mutualisme' worden waargenomen.
TaalEnglish
Soort documentProefschrift
Document finderUvA-Linker