The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FNWI" en publicatiejaar: "2012"

AuteurH. Alvaro Galue
TitelInfrared spectroscopy of mass-selected aromatic and diamondoid molecular ions: a laboratory quest for the organic inventory in space
PromotorJ. Oomens
Datum16-05-2012
Jaar2012
Pagina'sx, 174
FaculteitFaculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Instituut/afd.FNWI: Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS)
SamenvattingIn de ruimte word veel organisch materiaal gevormd. In dichte moleculaire wolken vindt organische synthese plaats, waarbij complexe organische moleculen kunnen worden gevormd. Informatie over de eigenschappen van dit interstellaire organische materiaal kan worden verkregen door het licht te analyseren dat uit de ruimte afkomstig is. Deze interstellaire spectra van licht kunnen worden vergeleken met spectra opgenomen in laboratoria. Zo kan worden achterhaald welke chemische verbindingen verantwoordelijk zijn voor de ‘spectrale vingerafdrukken’ afkomstig uit de ruimte. Een belangrijke set infrarode (IR) emissiebanden die vanuit veel interstellaire wolken wordt waargenomen, komt sterk overeen met typische absorptiefrequenties van polyaromatische koolwaterstoffen (PAKs). Laboratoriumspectra van PAKs zijn dan ook belangrijk om de precieze vorm van deze verbindingen in verschillende delen van interstellaire wolken vast te stellen. Het opnemen van IR-spectra van gasvormige ionische PAKs in het laboratorium is niet eenvoudig, omdat ionen elkaar afstoten. Hector Alvaro Galue gebruikte een combinatie van massaspectrometrie en IR-lasterspectroscopie om de spectra van PAKs op te kunnen nemen.
TaalEnglish
OpmerkingenIncorrect ISBN in book (978-90-5776-220-8).
Soort documentProefschrift
Download
Document finderUvA-Linker