The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FMG" en publicatiejaar: "1999"

AuteurD.J. Bos
TitelIn dienst van het koninkrijk: Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in negentiende-eeuws Nederland
PromotorA. de Swaan
Datum08-04-1999
UitgeverBert Bakker
PlaatsAmsterdam
Jaar1999
Pagina's469
ISBN9035120434
FaculteitFaculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Samenvatting‘Herder en leraar’, ‘dienaar des Woords’, ‘dominee’: de Nederlandse predikant draagt klinkende namen. Eeuwenlang was zijn sociale positie dienovereenkomstig. Niet alleen ten tijde van de Republiek, maar ook in het negentiende-eeuwse Koninkrijk der Nederlanden had de predikantenstand een stem van belang. Sinds de scheiding van kerk en staat speelde de dominee zelfs een prominentere rol in de Nederlandse cultuur dan lang tevoren. Maar hoe kon hij zich handhaven in een snel veranderende samenleving? In dienst van het Koninkrijk zoekt het antwoord op die vraag niet alleen in de kerk, de pastorie of de School met den bijbel maar ook daarbuiten: bij Binnenlandse Zaken, in studentencorpora, in het Nut, De Gids, en de HBS. Net zo goed als over de Afscheiding, de Aprilbeweging en de Doleantie gaat het hier over natievorming,, Romantiek en liberalisme. Talloze bekende negentiende-eeuwers komen aan het woord: anti-revolutionairen als Bilderdijk, Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper, dominee-dichters als Beets en Ten Kate, ‘moderne theologie’ als Busken Huet, De Génestet en de onsterfelijke Piet Paaltjens. Op basis van origineel, diepgravend onderzoek maar in vlot leesbare taal wordt hier verhaald hoe predikanten zich verhielden tot de spraakmakende gemeente en tot het volk van Nederland. In dienst van het Koninkrijk schetst zo een buitengewoon levendig en verrassend beeld van een onalledaagse beroepsgroep. Dankzij een uitgebreide verklarende woordenlijst is het verhaal ook goed te volgen voor wie níet opgroeide in domineesland.
TaalNederlands
Soort documentProefschrift
Download
Document finderUvA-Linker