The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FGw" en publicatiejaar: "2012"

AuteurT.J. ten Anscher
TitelLeven met de Vecht: Schokland-P14 en de Noordoostpolder in het neolithicum en de bronstijd
PromotorJ.H.F. Bloemers
Co-promotorJ.A. Bakker
Datum25-01-2012
UitgeverT.J. ten Anscher
Jaar2012
Pagina'sxv, 699
ISBN9789081816007
FaculteitFaculteit der Geesteswetenschappen
Instituut/afd.FGw: Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (ICG)
Trefwoordentrechterbekercultuur; Swifterbantcultuur; enkelgrafcultuur; klokbekercultuur; wikkeldraadcultuur; Hilversumcultuur
SamenvattingTen Anscher beschrijft de bewoningsgeschiedenis tussen 4900 en 1500 v. Chr. van P14, de belangrijkste archeologische vindplaats in de Noordoostpolder. De uitzonderlijk lange bewoningsduur wordt verklaard door zowel landschappelijke als culturele factoren. Tien landschapsreconstructies van de Noordoostpolder plaatsen P14 in zijn regionale ruimtelijk-chronologische context . Het boek geeft o.a. een rijk ge├»llustreerd overzicht van het aardewerk van P14, en vormt daarmee voor de genoemde periode de meest complete catalogus voor noordelijk Nederland. Belangrijk zijn de nieuwe inzichten betreffende de relatie tussen de Swifterbant- (SW) en de Trechterbekercultuur (TRB), de oudste Neolithische culturen in noordelijk Nederland, en de tot nog toe onderbelichte relatie met de aangrenzende culturen die volgen op de Bandkeramische cultuur (de oudste kolonisten-boeren in het zuiden). Ten Anscher betoogt dat de bakermat van TRB (die van Nederland tot in Scandinavi├ź en Polen reikt) in het SW-gebied ligt. P14 is de typesite voor het laatste deel van SW, de oudste fase van TRB en een gevorderde fase van de Wikkeldraadcultuur uit de Vroege Bronstijd.
TaalNederlands
Soort documentProefschrift
Download
Document finderUvA-Linker