The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FNWI" and publication year: "2010"

AuthorS.A. Arisz
TitlePlant phosphatidic acid metabolism in response to environmental stress
PromotorM.A. Haring
Co-promotorT. Munnik
Date08-09-2010
Year2010
Pages166
FacultyFaculty of Science
Institute/dept.FNWI: Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS)
AbstractPlanten staan bloot aan snelle veranderingen in omgevingsfactoren zoals temperatuur, de beschikbaarheid van water en het zoutgehalte in de bodem. In de loop van honderden miljoenen jaren evolutie hebben ze het vermogen ontwikkeld om daarop adequaat te reageren, zodat de negatieve impact op het functioneren beperkt blijft. Op het cellulaire niveau worden zulke ‘stressresponsen' gereguleerd door signaalmoleculen en een daarvan is het fosfolipide fosfatidylzuur. Steven Arisz onderzocht de stress-geïnduceerde vorming - binnen minuten - van deze stof in twee plantensoorten: de groenalg Chlamydomonas en de zandraket. Het metabolisme van fosfatidylzuur is ingewikkeld, omdat het een centrale positie heeft in de synthese en afbraak van lipiden. Gebruikmakend van verschillende experimentele benaderingen toonde Arisz aan welke biochemische wegen betrokken zijn bij de accumulatie van fosfatidylzuur tijdens blootstelling aan koude en hoge zoutconcentraties. Het enzym diacylglycerol kinase lijkt hierbij een cruciale rol te spelen. Fundamenteel begrip van de regulatie van stressresponsen kan handvatten bieden voor het ontwikkelen van meer bestendige gewassen.
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker