The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1999

1 to 10 of 50
1   11   21   31   41

download 470002 Dissertation: De status van soberheid: Een onderzoek naar status en milieuvriendelijke zelfbeperking
W.L.E. Aarts (1999), p. 294
download 470092 Dissertation: Imagination, meaning and revolution: The sources of the revolutionary power of Islam in Iran
M. Alinejad (1999), p. xxxi, 523
download 470126 Dissertation: Kangling: Sporen naar het hart van het bot
B.J.W. van Baar (1999), p. 420
download 470150 Dissertation: Ondersteuning van slachtoffers: Kwaliteit van onderop
S.H.M. Baars (1999), p. 232
download 486791 Dissertation: De delictscenarioprocedure bij seksueel agressieve delinquenten: Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de delictscenarioprocedure in de behandeling van seksueel agressieve delinquenten in de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek
D.J. van Beek (1999), p. xi, 271
download 470292 Dissertation: The politics of civil society building: European private aid agencies and democratic transitions in Central America
C.H. Biekart (1999), p. 416
download 470315 Dissertation: Professionalisering van de personeelsfunctie: Een empirisch onderzoek bij twintig organisaties
P.J. Biemans (1999), p. 285
download 470394 Dissertation: Niet meer op slot! Het doorbreken van impasses bij jongeren met een verstandelijke handicap
C. de Bode, J. Bom (1999), p. 464
download 487473 Dissertation: In dienst van het koninkrijk: Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in negentiende-eeuws Nederland
D.J. Bos (1999), p. 469
10  download 470586 Dissertation: Electorale instabiliteit op Curaçao
G.J. Cijntje (1999), p. 209