The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1997

1 to 10 of 68
1   11   21   31   41   51   61

download 30699 Dissertation: Preparation, adjustment and inhibition of responses
G.P.H. Band (1997), p. 147
 Dissertation: Journalistiek in de informatiesamenleving
J.L.H. Bardoel (1997)
 Dissertation: Media democracy. How young citizens experience the news in the United States & Spain
K.G. Barnhurst (1997)
 Dissertation: Methodological Aspects of Comparison of Educational Achievement. The Case of Reading Literacy
T.M. Bechger (1997), p. 197
 Dissertation: Some illusions about illusory correlation
M. Berndsen (1997), p. 113
 Dissertation: Publieke onrust: een sociaal-psychologische analyse van milieu-incidenten in een woonomgeving
J. Boer (1997), p. 259
 Dissertation: Het culturele vondstmateriaal van de vroeg-Romeinse versterking Velsen 1
A.V.A.J. Bosman (1997), p. 444
 Dissertation: Where's the Party? Voters' Perceptions of Party Positions
W. van der Brug (1997)
 Dissertation: Formalizing Organizational Ecology
J.P. Bruggeman (1997), p. 114
10   Dissertation: Het experimentele en het reguliere. Twintig jaar voltijds kort middelbaar beroepsonderwijs - een studie naar de relatie tussen onderwijskundige vormgeving en rendement
P.C.J. de Bruijn (1997), p. 358