The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1977

1 to 2 of 2

 Dissertation: Maatschappelijke achtergronden van intellektuele ontwikkeling: een empirisch onderzoek naar de invlod van de statusspecifieke opvoeding op de ontwikkeling van intelligentie en leerprestaties
G.W. Meijnen (1977), p. 275
download 177722 Dissertation: Quantification of teaching behavior in physical education : a methodological study
L.W.C. Tavecchio (1977), p. 165