The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2003

1 to 10 of 40
1   11   21   31

download 70326 Dissertation: Resistance and remembrance: History-telling of the Iraqi Shi'ite Arab refugees women and their families in the Netherlands
T.H. Al-Khalifa Sharif (2003), p. 190
 Dissertation: Accountants and Men of Letters. Status and Position of Civil Servants in Early Tenth Century Baghdad
M.L.M. van Berkel (2003), p. 186
download 202672 Dissertation: Language development in children with psychiatric impairment.
C. Blankenstijn, A.R. Scheper (2003), p. 565
download 71051 Dissertation: The Theseus Painter. Style, Shapes and Iconography
O.E. Borgers (2003), p. 330
 Dissertation: Tot verbeteringe van de neeringe deser Stede. Edam en de Zeevang in de late Middeleeuwen en de 16de eeuw
C. Boschma-Aarnoudse (2003), p. 488
download 69351 Dissertation: La Espana contemporanea en la vida, la obra y la amistad de Jean Cassou
J. Cremades Gomez-Pablos (2003), p. 427
download 67817 Dissertation: Constitutionele rechtspraak vanuit rechtsfilosofisch perspectief
S.T. van Dommelen (2003), p. 242
download 71313 Dissertation: Trouvaille. Anamneses de la critique (Kant, Freud, Lyotard)
C.H. Doude van Troostwijk (2003), p. 549
download 197448 Dissertation: Serial images: The Modern Art of Iteration
J.H. Dyer (2003), p. 288
10  download 67961 Dissertation: De oorsprong van het 'eigene'. Nederlands vroegste verleden, archeologie en nationaal-socialisme
M. Eickhoff (2003), p. 438