The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2001

1 to 10 of 35
1   11   21   31

download 445335 Dissertation: Quantification under Conceptual Covers
M. Aloni (2001), p. 204
download 446143 Dissertation: Tracheoesophageal Speech. A Multidimensional Assessment of Voice Quality
C.J. van As (2001), p. 211
download 60478 Dissertation: Que(e)rying political practices in Europe: Tensions in the struggle for sexual minority rights
N.J. Beger (2001), p. 257
 Dissertation: Der niedersorbische Dialekt von Schleife in einer Handschrift des HAnso Nepila aus Rohne (1761-1856) (Cod. Bautzen, SKA, MS XXX/3-C)
H.B. Brijnen (2001), p. 526
download 100583 Dissertation: Esoterismo y modernismo: Ruben Dario y Antonio Machado
A.R. van den Broek Chavez (2001), p. 410
download 100764 Dissertation: Paradise in Peril. Western colonial power and Japanese expansion in Sout-East Asia, 1905-1941
H.Th. Bussemaker (2001), p. 880
 Dissertation: Poezie is niet een spel met woorden. De criticus Willem Kloos temidden van zijn tijdgenoten.
M.K.A. Cornelissen (2001), p. 238
download 445420 Dissertation: Mechanical aspects of hearing
J.S.C. van Dijk (2001), p. 212
download 84856 Dissertation: Eenheid en verscheidenheid. De burgers van Haarlem in de Gouden Eeuw
G.M.E. Dorren (2001), p. 284
10  download 57864 Dissertation: Aspects of Pharyngeal Coarticulation
A. Elgendy (2001), p. 312