The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1999

1 to 10 of 54
1   11   21   31   41   51

download 470019 Dissertation: Bonds of Love: Methodic Studies of Prophetic Texts with Marriage Imagery (Isaiah 50:1-3 and 54:1-10, Hosea 1-3, Jeremiah 2-3)
R. Abma (1999), p. 285
download 470109 Dissertation: Variatie in verbale interactie (v/m). Een sociolinguistisch onderzoek naar de vorm en de functie van het taalgebruik van adolescente meisjes en jongens
I.C. van Alphen (1999), p. 247
download 470243 Dissertation: Beelden van Joas
E. van den Berg (1999), p. 245
 Dissertation: Aspect and temporal ordering: a contrastive analysis of Dutch and English
R. Boogaart (1999)
download 470570 Dissertation: De poetica van Osip Mandelstam: Het metatekstuele aspect
S. Chindine (1999), p. 220
download 470669 Dissertation: De onttovering van de wereld. Max Weber en het probleem van de moderniteit in Duitsland, 1890-1920
P.G.C. Dassen (1999), p. 475
download 470685 Dissertation: Derivations & Evaluations. On the syntax of subjects and complementizers
J.R.M. Dekkers (1999), p. 208
download 470717 Dissertation: Voor Volkenbond en vrede. Nederland en het streven naar een nieuwe wereldorde 1919-1946
R.C. van Diepen (1999), p. 392
download 470754 Dissertation: Een albeheersend streven. Zeven filosofen over het menselijk geluksverlangen
J.J.G. Dijkhuis (1999), p. 392
10  download 470829 Dissertation: Geen gemene maat
H. Dongen (1999), p. 191