The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 2006

1 to 10 of 14
1   11

 Dissertation: The influence of powerful firms on financial markets
E.H.B. Feijen (2006), p. 180
 Dissertation: Voting in the laboratory
J.W. Grosser (2006), p. 195
download 23503 Dissertation: Dynamic investor decisions
O.A.C. van Hemert (2006), p. 126
download 19582 Dissertation: The role of affect in reciprocity and risk taking: experimental studies of economic behavior
A. Hopfensitz (2006), p. 151
download 22481 Dissertation: Een verplicht spaarsysteem voor het werkloosheidsrisico
F. Hosseini (2006), p. 253
download 23606 Dissertation: Een kwestie van vertrouwen: het effect van de zorgplicht op de Nederlandse beleggingsadvisering: een empirisch analytisch onderzoek naar de stand van zaken
A.J.C.C.M. Loonen (2006), p. 466
 Dissertation: Fair value accounting for financial instruments : evidence on opinions and practice
E. Louwrier (2006), p. 304
download 30844 Dissertation: Nonparametric methods in economics and finance : dependence, causality and prediction
V. Panchenko (2006), p. 132
 Dissertation: Business responses to global climate change
J.M. Pinkse (2006), p. 234
10  download 20322 Dissertation: Stochastic volatility and the pricing of financial derivatives
A.P.C. van der Ploeg (2006), p. 340