The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 2000

1 to 9 of 9

download 156505 Dissertation: Monetary Valuation of Environmental Goods: Alternatives to Contingent Valuation
B.E. Baarsma (2000), p. 302
download 56011 Dissertation: Koersvorming in Context. Het VOC-onderzoek naar de dynamiek van strategievorming
H.M.J.H. Banens (2000), p. 262 + 149
download 99907 Dissertation: Banken en industriefinanciering in de 19e eeuw
L. van Goor (2000)
download 56075 Dissertation: Labour Market Transitions of Individuals in Eastern and Western Europe
L.A. Grogan (2000)
download 57202 Dissertation: Strategische Arbeidsvoorwaardenvorming
K. Korevaar (2000)
download 81931 Dissertation: Essays on Corporate Governance
P.H. van Oijen (2000)
download 55213 Dissertation: A Transaction Cost Analysis of Scheduled international Air Transport of Passengers
M. Ravoo (2000)
download 474260 Dissertation: Ruimtelijke verschuivingen in de EU-landbouw 1950-1992
D. Strijker (2000), p. 256
download 57424 Dissertation: Topics in correspondence analysis
M. van de Velden (2000), p. 164