The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2008

1 tot 10 van 15
1   11

download 113183 Proefschrift: Geen bericht, goed bericht : een onderzoek naar de effecten van de introductie van elektronisch berichtenverkeer met de overheid op de administratieve lasten van bedrijven
R Arendsen (2008), p. 416
download 99838 Proefschrift: Het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in vermogensrechtelijk perspectief
A.F. Bungener (2008), p. xviii, 417
download 114097 Proefschrift: Enige opmerkingen over partijfinanciering : de regelgeving voor publieke en private financiering van politieke partijen in Nederland en Duitsland nader bekeken en beoordeeld
L. Dragstra (2008), p. xv, 608
download 97193 Proefschrift: Krijgsmacht, geweldgebruik & terreurbestrijding : een onderzoek naar juridische aspecten van de rol van strijdkrachten bij de bestrijding van terrorisme
P.A.L. Ducheine (2008), p. 659
download 116233 Proefschrift: Sex differences in health research and clinical guideline development
D.G. Keuken (2008), p. 158
download 106745 Proefschrift: The system of liability of articles III and IV of the Hague (Visby) Rules
N. J. Margetson (2008), p. 239
download 116436 Proefschrift: Minority rights and freedom of expression: a dynamic interface
T.E. McGonagle (2008), p. X, 545
 Proefschrift: Human rights and the environment interlocked : dealing with environmental problems in a human rights setting
S.T. Oemrawsingh (2008), p. XVI, 428
 Proefschrift: Omzetting van rechtspersonen
J.L. Streek (2008), p. XIV, 392
10  download 112657 Proefschrift: Profeet in eigen land : Philips van Leiden en het publiek belang
R. Timmer (2008), p. 307