The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

1 tot 10 van 12
1   11

download 77594 Proefschrift: UK courts and EC law
C.M.C.G. Boch (2004), p. 275
download 71811 Proefschrift: Algemeenverbindendverklaring van overeenkomsten in het milieubeleid
M.J. Dresden (2004), p. 393
 Proefschrift: Legal Interaction between Decisions of International Organizations and European Law
N. Lavranos (2004), p. 310
download 74504 Proefschrift: International taxation of cross-border leasing income
A. Mehta (2004), p. 288
download 74470 Proefschrift: Interlegalidad y campos jurídicos : discurso y derecho en la configuración de órdenes semiautónomos en comunidades quechuas de Bolivia
R. Orellana Halkyer (2004), p. 354
 Proefschrift: Interlegalidad y campos jurídico.
R.G. Orellana Halkyer (2004), p. 354
download 88473 Proefschrift: Tussen privacy en wetenschapsvrijheid. Regulering van gegevensverwerking voor medisch-wetenschappelijk onderzoek
M.C. Ploem (2004)
download 73389 Proefschrift: Doorwerking van Europees recht. De verhouding tussen directe werking, conforme interpretatie en overheidsaansprakelijkheid
J.M. Prinssen (2004), p. 279
download 73076 Proefschrift: Copyright, Limitations and the Three-step test. An Analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law
M.R.F. Senftleben (2004), p. 340
10  download 72673 Proefschrift: Bestrijdingsmiddelenrecht: Een rechtsvergelijking
E.M. Stoute (2004), p. 824