The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2003

1 tot 8 van 8

download 69224 Proefschrift: Integration of Environmental Protection into other EC Policies - Legal Theory and Practice
N.M.L. Dhondt (2003), p. 532
download 67612 Proefschrift: Choice of law in copyright and related rights : alternatives to the lex protectionis
M.M.M. van Eechoud (2003), p. 291
download 67317 Proefschrift: Auteursrecht en technische voorzieningen : juridische en rechtseconomische aspecten van de bescherming van technische voorzieningen
K. Koelman (2003), p. 303
download 101299 Proefschrift: Causation in artificial intelligence and law : a modelling approach
A.J. Lehmann (2003), p. 251
 Proefschrift: Noodzakelijk Kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog
J.P. Meihuizen (2003)
download 101333 Proefschrift: Competition Law and Environmental Protection in Europe; Towards Sustainability?
H.H.B. Vedder (2003), p. 478
download 71558 Proefschrift: Voorzieningen in de Wet voorzieningen gehandicapten : verantwoorde voorziening of participatievoorziening?
M.F. Vermaat (2003), p. 253
download 195722 Proefschrift: Belastingontwijking en de EG-verdragsvrijheden
D.M. Weber (2003), p. 294