The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

1 tot 10 van 13
1   11

download 58622 Proefschrift: De cynische verkleuring van legitimiteit en acceptatie : een rechtssociologische studie naar de regulering van seizoenarbeid in de aspergeteelt van Zuidoost-Nederland
H.C.M. de Bakker (2001), p. 258
download 84942 Proefschrift: Geregeld recht : een rechtspositivistische analyse van de rechtsstaat
A.M. Bos (2001), p. X + 356
download 60930 Proefschrift: The Law of Arms Control: International Supervision and Enforcement
G.R. den Dekker (2001), p. 432
download 57612 Proefschrift: A new property regime in Kyrgyzstan; an investigation into the links between land reform, food security, and economic development
H.A.L. Dekker (2001), p. 192
download 61105 Proefschrift: Verzekeringen van solidariteit
P.S. Fluit (2001), p. 343
download 57827 Proefschrift: Aparte coordinatie. Samenwerking tussen arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties
J.H.A.M. van Gerven (2001), p. 239
download 58939 Proefschrift: Een filosofie van behoorlijk bestuur : een verklaring voor de juridische en de maatschappelijke functie van de beginselen van behoorlijk bestuur
G.M.A. van der Heijden (2001), p. 289
download 59646 Proefschrift: Het Haarlemse stadsrecht (1245) : inleidende beschouwingen, tekst, vertaling en artikelsgewijs commentaar
C.L. Hoogewerf (2001), p. 324
 Proefschrift: Ob dilectionem libertatis oppidi de Harlem = Om die liefte der stede uan Haerlem : de Latijnse tekst van het Haarlemse stadsrecht (1245) naar de editie van Kruisheer
C.L. Hoogewerf, J.G. Kruisheer (2001), p. 324
10  download 60558 Proefschrift: Regional Trade Agreements in the GATT/WTO: Article XXIV and the Internal Trade Requirement
J.H. Mathis (2001), p. 328