The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2000

1 tot 10 van 13
1   11

 Proefschrift: Overgang van onderneming in de private en publieke sector
R.M. Beltzer (2000), p. 435
download 57387 Proefschrift: The model of principles. The quest for rationality in the implemantation of conflicting principles.
H.J.M. Burg (2000), p. 192
 Proefschrift: Op het spoor van de concessie. Een onderzoek naar het rechtskarakter van de concessie in Nederland en in Frankrijk.
D.L.M.T Dankers - Hagenaars (2000), p. 421
download 530542 Proefschrift: The possibility of moral dilemmas
J.P. de Haan (2000), p. 275
download 82185 Proefschrift: Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten; een grondrechtelijke en rechtsvergelijkende analyse
A.C Hendriks (2000), p. 375
download 82782 Proefschrift: Internationale mobiliteit van werknemers: Een onderzoek naar de interactie tussen arbeidsrecht, EG-recht, en IPR aan de hand van de detacheringsrichtlijn
A.A.H. van Hoek (2000), p. 648
download 100127 Proefschrift: Fiscale winstbepaling en maatschappelijke jaarrekening: Goed koopmanschap en de in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde normen.
J. Hoogendoorn (2000), p. 167
download 100186 Proefschrift: Levensverzekering en fiscaal overgangsrecht: Fiscale aspecten van het overgangsrecht met betrekking tot overeenkomsten van levensverzekering sinds de invoering van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.
H.M. Kapelle (2000), p. 304
download 99890 Proefschrift: Arbeidsvoorzieningsbeleid in Nederland. De rol van de overheid en de sociale partners.
C.C.A.M. Sol (2000), p. 378
10  download 80956 Proefschrift: Belangenafweging door de wetgever. Een juridisch onderzoek naar criteria voor de belangenafweging van de formele wetgever in relatie tot de belangenafweging op bestuursniveau.
W.S.R. Stoter (2000), p. 338