The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica - 1945

1 tot 1 van 1

download 113732 Proefschrift: Een onderzoek van lijnintensiteiten in eenige sterspectra van het tweede type
G.B. van Albada (1945), p. 84 p