The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2002

1 tot 10 van 52
1   11   21   31   41   51

download 66422 Proefschrift: Tormented births : passages to modernity in Europe and the Middle East
I. al- Khafaji (2002), p. 387
 Proefschrift: A fair chance of succeeding: Study careers in Dutch higher education
S. Beekhoven (2002), p. 220
download 101204 Proefschrift: Small group negotiation and team performance
B. Beersma (2002), p. 165
download 65637 Proefschrift: Sterke staaltjes van samenwerking : survey-feedback voor het aanpakken van belemmeringen bij organisatieverandering
K.M. Bennebroek Gravenhorst (2002), p. 486
download 63624 Proefschrift: Kasmoni: onderlinge fondsen onder creolen in Paramaribo en Amsterdam
A.E. Bijnaar (2002)
download 39582 Proefschrift: Observational learning in argumentative writing
M.A.H. Braaksma (2002), p. 120
download 195617 Proefschrift: Het stedelijk veld in opkomst : de transformatie van de stad in Nederland gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw
A.T. Brand (2002), p. 204
download 64332 Proefschrift: Money and violence: Financial Mutuals among the Xhosa in Cape Town, South Africa
E. Bähre (2002)
download 62973 Proefschrift: Global trends and the remnants of socialism: Social, political and economic restructuring in Cuba
G.A. Carmona Báez (2002), p. 356
10  download 63838 Proefschrift: Le sel de la démocratie : l'accès des minorités au pouvoir politique en France et aux Pays-Bas
L.P. Chambon (2002), p. 255