The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2001

1 tot 10 van 45
1   11   21   31   41

download 58854 Proefschrift: Disentangling deceptive communication : situation and person characteristics as determinants of lying in everyday life
E.H.F. Backbier (2001), p. 152
 Proefschrift: Vrouwen in de wetenschappelijke arena : sociale sluiting in de universiteit
B.M. van Balen (2001), p. 211
download 446217 Proefschrift: Planhiërarchische oplossingen : een bron voor maatschappelijk verzet
N.G.E. van Baren (2001), p. 270
download 100707 Proefschrift: Koloniale vertoningen : de verbeelding van Nederlands-Indië op de wereldtentoonstellingen (1880-1931)
M. Bloembergen (2001), p. 400
download 85604 Proefschrift: The challenge of planned urbanisation. Urbanisation and national urbanisation policy in the Netherlands in a northwest-European perspective
M.A. Bontje (2001), p. 309
download 60353 Proefschrift: Openbare schatkamers in verandering : musea in Nederland in een tijd van verzelfstandiging en privatisering
J.E. Bos (2001), p. 198
 Proefschrift: But fidgety Phil, he won't sit still... : from instability to hyperactivity, 1890s - 1990s
M.T. Brancaccio (2001), p. 260
download 100545 Proefschrift: De levende werkzaamheid. Politieke betrokkenheid van burgers bij het lokaal bestuur
P. Castenmiller (2001), p. 248
download 446201 Proefschrift: Proffesions of faith: Hindu nationalism, television and the avatars of capital.
S.M. Dasgupta (2001)
10   Proefschrift: Indigenous People Conserving the Rain Forest? The effect of Wealth and Markets on the Economic Behaviour of Tawahka Amerindians in Honduras
M.J. Demmer, J.P.M. Overman (2001), p. 382