The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1999

1 tot 10 van 50
1   11   21   31   41

download 470002 Proefschrift: De status van soberheid: Een onderzoek naar status en milieuvriendelijke zelfbeperking
W.L.E. Aarts (1999), p. 294
download 470092 Proefschrift: Imagination, meaning and revolution: The sources of the revolutionary power of Islam in Iran
M. Alinejad (1999), p. xxxi, 523
download 470126 Proefschrift: Kangling: Sporen naar het hart van het bot
B.J.W. van Baar (1999), p. 420
download 470150 Proefschrift: Ondersteuning van slachtoffers: Kwaliteit van onderop
S.H.M. Baars (1999), p. 232
download 486791 Proefschrift: De delictscenarioprocedure bij seksueel agressieve delinquenten: Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de delictscenarioprocedure in de behandeling van seksueel agressieve delinquenten in de Dr. Henri van der Hoeven Kliniek
D.J. van Beek (1999), p. xi, 271
download 470292 Proefschrift: The politics of civil society building: European private aid agencies and democratic transitions in Central America
C.H. Biekart (1999), p. 416
download 470315 Proefschrift: Professionalisering van de personeelsfunctie: Een empirisch onderzoek bij twintig organisaties
P.J. Biemans (1999), p. 285
download 470394 Proefschrift: Niet meer op slot! Het doorbreken van impasses bij jongeren met een verstandelijke handicap
C. de Bode, J. Bom (1999), p. 464
download 487473 Proefschrift: In dienst van het koninkrijk: Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in negentiende-eeuws Nederland
D.J. Bos (1999), p. 469
10  download 470586 Proefschrift: Electorale instabiliteit op Curaçao
G.J. Cijntje (1999), p. 209