The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1995

1 tot 10 van 64
1   11   21   31   41   51   61

 Proefschrift: Formal Methods in Knowledge Engineering
M.W.M.M. Aben (1995), p. 236
 Proefschrift: Methodogical knowledge: Notation and implementation in expert systems
H.J. Ader (1995), p. 227
 Proefschrift: Methodological Knowledge: Notation and Implementation in Expert System
H.J. Ader (1995), p. 227
 Proefschrift: Similar differences & different similarities
J. Ahlers (1995), p. 133
 Proefschrift: Psychological measurement of dental anxiety
C. Benjamins (1995), p. 192
 Proefschrift: Meisjes in de Knel, vraag en aanbod in het agogisch werken met maatschappelijk ge├»soleerde meisjes
E.S.M. ten Berge (1995)
 Proefschrift: The domestification os infections: a study of social relations of health care in Busoga, Uganda
H. Birungi (1995)
 Proefschrift: The non-linear dynamics of technological developments: an exploration of telecommunications technology
G.S.W. Blauwhof (1995), p. 229
 Proefschrift: Tussen traditie en verandering. Hindostaanse zelforganisaties in Nederland
L.M.H. Bloemberg (1995), p. 236
10   Proefschrift: De Waterkoning: J. Homan van der Heide, staatsvorming en de oorsprong van moderne irrigatie in Siam
H.C.F. ten Brummelhuis (1995), p. 361