The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1993

1 tot 5 van 5

download 221041 Proefschrift: Betwiste zelfstandigheid: individualisering, sekse en verzorgingsstaat
M. Bussemaker (1993), p. 347
 Proefschrift: Gain and loss frames in bilateral negotiation: concession aversion following the adoption of other's communicated frame
C.K.W. de Dreu (1993), p. 86
 Proefschrift: Catastrophe analysis of stagewise cognitive development: Model, method and applications
H.L.J. van der Maas (1993), p. 159
 Proefschrift: Migration dynamics: a life course approach
C.H. Mulder (1993), p. 251
download 187506 Proefschrift: Belgium, the Netherlands and alliances: 1940-1949
B. Zeeman, C. Wiebes (1993), p. 505