The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2012

1 tot 10 van 56
1   11   21   31   41   51

download 359038 Proefschrift: Paratext, serialisation and authorship in Victorian England
R.G. Allen (2012), p. 229
download 352508 Proefschrift: Models of language: towards a practice-based account of information in natural language
E.J. Andrade-Lotero (2012), p. xi, 206
download 351172 Proefschrift: Leven met de Vecht: Schokland-P14 en de Noordoostpolder in het neolithicum en de bronstijd
T.J. ten Anscher (2012), p. xv, 699
download 460805 Proefschrift: Eerste hulp bij tweede taal: experimentele studies naar woordenschatdidactiek voor jonge tweede-taalverwervers
S. Bacchini (2012), p. 214
download 462796 Proefschrift: The occultation of Surrealism: a study of the relationship between Bretonian Surrealism and western esotericism
T.M. Bauduin (2012), p. xiv, 400
download 460791 Proefschrift: A history of our connected future: dystopia, telecommunication technology and space
T. van den Berg (2012), p. 227
download 354556 Proefschrift: Dr. Tobie Goedewaagen (1895-1980): een leven lang nationaal-socialist
A.B. van Berkel (2012), p. 574
download 353553 Proefschrift: ‘Whose Vietnam?’ - ‘Lessons learned’ and the dynamics of memory in American foreign policy after the Vietnam War
H.B. Beukenhorst (2012), p. 275
 Proefschrift: Verlangen naar vernieuwing: Nederlands katholicisme 1953-2003
M.J.A. van den Bos (2012), p. 304
10   Proefschrift: No more heroes: Heidegger between the wars
T.L. Castelein (2012), p. 314