The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2011

1 tot 10 van 48
1   11   21   31   41

download 337902 Proefschrift: Capitalizing Istanbul: reading Orhan Pamuk’s literary cityscape
H.E. Almas (2011), p. VI, 184
download 217805 Proefschrift: Imitation and innovation: Dutch genre painting 1680-1750 and its reception of the Golden Age
J. Aono (2011), p. 312
download 340947 Proefschrift: The European Roma: minority representation, memory, and the limits of transnational governmentality
H.J.M. van Baar (2011), p. xvi, 400
download 217596 Proefschrift: Gemeentebestuur in oorlogstijd: De stedelijke overheid van Breda onder Duitse bezetting
J.J. Bakker (2011), p. v, 271
download 213221 Proefschrift: The effectiveness of comprehensive corrective feedback in second language writing
C.G. van Beuningen (2011), p. iv, 203
download 344461 Proefschrift: The neural basis of structure in language: bridging the gap between symbolic and connectionist models of language processing
G. Borensztajn (2011), p. xv, 233
download 334404 Proefschrift: Antisymmetry and sign languages: a comparison between NGT and LIS
M. Brunelli (2011), p. 348
download 201608 Proefschrift: Curating, cultural capital and symbolic power: representations of Irish art in London, 1950-2010
L.Á. Cotter (2011), p. 273
download 339881 Proefschrift: Clio’s hoop: de Frans-joodse geschiedschrijving van Théodore Reinach (1860-1928)
S.S. van Dam (2011), p. xiv, 301
10  download 202486 Proefschrift: ‘Wie van gevaar houdt, moet dat met de dood bekopen’: De opiniërende strategieën van de toneelschrijver Gulielmus Gnapheus (1493-1568)
V.E.M. Demoed (2011), p. 9, ii, 307