The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2009

1 tot 10 van 64
1   11   21   31   41   51   61

download 134127 Proefschrift: Inflectional economy and politeness : morphology-internal and morphology-external factors in the loss of second person marking in Dutch
S.P. Aalberse (2009), p. 255
download 132456 Proefschrift: Uw sekse en de onze : vrouwen en genootschappen in Nederland en in de ons omringende landen (1750-ca. 1810)
C.F. Baar-de Weerd (2009), p. 368
download 137377 Proefschrift: Geld voor GGZ : de financiering van de geestelijke gezondheidszorg en de invloed van geld op de zorgpraktijk (1884-1984)
C.T. Bakker (2009), p. 652
download 123520 Proefschrift: The Latin dialect of the Ager Faliscus : 150 years of scholarship
G.C.L.M. Bakkum (2009), p. LII, 678 (2 delen)
 Proefschrift: Theme with variations : a context-based analysis of focus
K. Balogh (2009), p. 196
download 144825 Proefschrift: Subjectivity after Wittgenstein : Wittgenstein’s embodied and embedded subject and the debate about the death of man
C. Bax (2009), p. vii, 206
download 129032 Proefschrift: Pathographie der Tropen : Literatur, Medizin und Kolonialismus um 1900
S. Besser (2009), p. 286
 Proefschrift: Overgangspolitiek : de strijd om de macht in Nederland en Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog
N.K. Beyens (2009), p. 375
download 160174 Proefschrift: Op zoek naar de herinnering... : Verantwoordingssystemen, content-intensieve organisaties en performance
G.J. van Bussel, F.F.M. Ector (2009), p. 473
10  download 137312 Proefschrift: The Indo-Portuguese language of Diu
H.C. Cardoso (2009), p. XII, 335