The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2008

1 tot 10 van 46
1   11   21   31   41

 Proefschrift: Gezicht op Leeuwarden : schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw
P. Bakker (2008), p. 420
download 96342 Proefschrift: Joop den Uyl 1919-1987 : dromer en doordouwer
A. Bleich (2008), p. 544
download 107693 Proefschrift: Vingerhoedmakers en hun bedrijven in de tijd van de Republiek
H. Boon, C.A. Langedijk (2008), p. 442
download 105944 Proefschrift: The oceanic mind : a study of emotion in literary reading
M. Burke (2008), p. 296
download 125732 Proefschrift: West Germanic OV and VO : the status of exceptions
R.A. Cloutier (2008), p. x, 211
download 104997 Proefschrift: Andreï Makine: présence de l'absence : une poétique de l'art
M.L. Clément (2008), p. 409
download 95073 Proefschrift: Ficino en het voorstellingsvermogen : phantasia en imaginatio in kunst en theorie van de Renaissance
M.J.E. van den Doel (2008), p. 399
download 121373 Proefschrift: Disorienting encounters : re-reading seventeenth and eighteenth century Ottoman miniature paintings = Desoriënterende ontmoetingen : een herlezing van zeventiende- en achttiende-eeuwse Ottomaanse miniaturen
B.O. Firat (2008), p. II, 293
download 117225 Proefschrift: Gevallen vazallen : de integratie van Oranje, Egmont en Horn in de Spaans-Habsburgse monarchie (1559-1567)
E.M. Geevers (2008), p. 252
10  download 98718 Proefschrift: Studies on the Polisch verbal prefix prze-
R.M. Genis (2008), p. 264