The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2000

1 tot 10 van 43
1   11   21   31   41

 Proefschrift: Die fünf Stufen der Liebe in der Mittelhochdeutschen fruh- und hochhöfischen Lyrik
H.A.H.E.J. Beekers (2000), p. 485
download 195049 Proefschrift: Pionierswerk. Jean Desmet en de vroege Nederlandse filmhandel en bioscoopexploitatie (1907-1916)
I.L. Blom (2000), p. 394
download 55320 Proefschrift: Boekenwijsheid. Filosofie, literatuur en politieke oordeelsvorming
M. Boenink (2000), p. 252
download 55947 Proefschrift: Input and interaction in deaf families
B. van den Bogaerde (2000), p. 331
download 100868 Proefschrift: Waarachtige volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam, 1848-1894
D. Bos (2000), p. 444
 Proefschrift: Uniek in de stad. De oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, sinds 1050 de Sint-Paulusabdij in Utrecht: haar plaats binnen de Utrechtse kerk en de ontwikkeling van haar goederenbezit (ca. 1000 - ca. 1200)
C.J.C. Broer (2000), p. 640
download 84155 Proefschrift: Temporal Marking of Accents and Boundaries
G.M. Cambier - Langeveld (2000), p. 170
download 100234 Proefschrift: Mannen met macht. Edellieden en de Moderne Staat in de Bourgondisch-Habsburgse landen, ca. 1475 - ca. 1530
C.H.L.I. Cools (2000), p. 462
download 81654 Proefschrift: Drama op school. De invoering van een nieuw vak in het Nederlandse voortgezet onderwijs
H.I.M. Coppens (2000), p. 313
10  download 55498 Proefschrift: Concession. A typological study
E.I. Crevels (2000), p. 191