The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1999

1 tot 10 van 54
1   11   21   31   41   51

download 470019 Proefschrift: Bonds of Love: Methodic Studies of Prophetic Texts with Marriage Imagery (Isaiah 50:1-3 and 54:1-10, Hosea 1-3, Jeremiah 2-3)
R. Abma (1999), p. 285
download 470109 Proefschrift: Variatie in verbale interactie (v/m). Een sociolinguistisch onderzoek naar de vorm en de functie van het taalgebruik van adolescente meisjes en jongens
I.C. van Alphen (1999), p. 247
download 470243 Proefschrift: Beelden van Joas
E. van den Berg (1999), p. 245
 Proefschrift: Aspect and temporal ordering: a contrastive analysis of Dutch and English
R. Boogaart (1999)
download 470570 Proefschrift: De poetica van Osip Mandelstam: Het metatekstuele aspect
S. Chindine (1999), p. 220
download 470669 Proefschrift: De onttovering van de wereld. Max Weber en het probleem van de moderniteit in Duitsland, 1890-1920
P.G.C. Dassen (1999), p. 475
download 470685 Proefschrift: Derivations & Evaluations. On the syntax of subjects and complementizers
J.R.M. Dekkers (1999), p. 208
download 470717 Proefschrift: Voor Volkenbond en vrede. Nederland en het streven naar een nieuwe wereldorde 1919-1946
R.C. van Diepen (1999), p. 392
download 470754 Proefschrift: Een albeheersend streven. Zeven filosofen over het menselijk geluksverlangen
J.J.G. Dijkhuis (1999), p. 392
10  download 470829 Proefschrift: Geen gemene maat
H. Dongen (1999), p. 191