The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1997

1 tot 10 van 55
1   11   21   31   41   51

 Proefschrift: Het toneel van Theodore Rodenburgh
W. Abrahamse (1997), p. 218
 Proefschrift: Phasal Polarity
T.M. van Baar (1997), p. 397
 Proefschrift: Germanic and Romance Inversion in French. A Diachronic Study
C.A. de Bakker (1997), p. 241
 Proefschrift: Zoon van God, Messias, Mensenzoon: de structuur van het Evangelie naar Johannes
Y. Bekker (1997), p. 192
 Proefschrift: Kazimir Malevich. De 0,10-tentoonstelling en de Gro├če Berliner Kunstausstelung. Aspecten van een artistieke carriere
L.S. Boersma (1997), p. 442
 Proefschrift: Dichten uit liefde. Literatuur in Leiden aan het eind van de Middeleeuwen
H. Brinkman (1997), p. 415
 Proefschrift: De Zwarte-ogen-meesters. Een onderzoek naar de stijl en iconografie van een groep Noordnederlandse miniaturisten rond 1500
K.H. Broekhuijsen - Kruijer (1997), p. 174 + 379
 Proefschrift: Waalke van Borssum Waalkes (1816-1866). En syn oersetting fan it evangeelje fan Markus
H. Brouwer (1997), p. 475
 Proefschrift: Josepha Mendels, taal en tijd
M. Clement (1997), p. 174
10   Proefschrift: Omdat filosoferen leven is. Een archeologie van Martin Heideggers Sein und Zeit
A. Denker (1997), p. 401