The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1994

1 tot 10 van 43
1   11   21   31   41

 Proefschrift: The introduction of modern art in Holland. 'Picasso' as pars pro toto, 1910-1946
J.N.M. van Adrichem (1994), p. 247
 Proefschrift: De politiek van de katholieke vrouwenemancipatie. Van Marga Klompe tot Jacqueline Hillen
W.D.E. Aerts (1994), p. 238
 Proefschrift: Lodovico Guicciardini. Descrittione di tutti i Paesi Bassi. Edizione Critica
B. Aristodemo (1994), p. 633
 Proefschrift: From public defiance to guerilla warfare. The radicalisation of the Irish Republican Army - a comparative analysis, 1916-1921
J.A. Augusteijn (1994), p. 361
 Proefschrift: Formal and Computational Aspects of Functional Grammar and Language Typology
D. Bakker (1994), p. 444
 Proefschrift: Onder de vleugels van de adelaar. De Duitse buitenlandse politiek ten aanzien van Nederland in de periode 1890-1914
A. Beening (1994), p. 440
 Proefschrift: Husinghe ende hofstede. Een institutioneel-georgafische studie van de resultaten over onroerend goed in de stad Utrecht in de middeleeuwen
M.W.J. de Bruijn (1994), p. 464
 Proefschrift: Syntactische variatie in het Algemeen Nederlands van Heerlen
L.M.E.A. Cornips (1994), p. 270
 Proefschrift: Het zingende lichaam. Betekenissen van de stem in Westerse vocale muziek
J.E.J. Dame (1994), p. 214
10   Proefschrift: Jozef Israels, een succesvol schilder van het vissersgenre
D.P. Dekkers (1994), p. 456