The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1993

1 tot 3 van 3

download 32923 Proefschrift: Transsentential meditations : ups and downs in dynamic semantics
P.J.E. Dekker (1993), p. 234
download 181893 Proefschrift: Sprekende films: de komst van de geluidsfilm in Nederland 1928-1933
K.H.F.M. Dibbets (1993), p. 388
 Proefschrift: Studied flexibility : categories and types in syntax and semantics
H.L.W. Hendriks (1993), p. 270