The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1988

1 tot 3 van 3

 Proefschrift: Zicht op synthese? H.C. Rümke's streven naar integratie in psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg
J.A. van Belzen (1988), p. 170
 Proefschrift: Livre d'images. La vision en acte dans la litterature de la modernite en France
F. Lucas (1988), p. 206
download 163352 Proefschrift: Hoe bedoel je? De verwerving van pragmatische vaardigheden
M. Roelofs-Borgers (1988)