The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1987

1 tot 4 van 4

 Proefschrift: Narrators and focalizers: the presentation of the story in the Iliad
I.J.F. de Jong (1987), p. 322
 Proefschrift: Recueil général des ermons joyeux français (XVe-XVIe siècles)
J. Koopmans (1987), p. 593
 Proefschrift: Random sequences
M. van Lambalgen (1987), p. 174
 Proefschrift: De brieven van De Schoolmeester
M.T.C. Mathijsen (1987), p. 3 dl