The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2007

1 to 10 of 15
1   11

download 45000 Dissertation: De zelfstandige in het sociaal recht : de verhouding tussen juridische status en sociaal-economische positie
M.C.M. Aerts (2007), p. 453
 Dissertation: Franchising in European contract law : a comparison between the main obligations of the contracting parties in the Principles of European Law on Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts (PEL CAFDC), French and Spanish law
O. Bueno Diaz (2007), p. 213
download 47047 Dissertation: Bedrijfsvermogen in de successiewet en het gelijkheidsbeginsel
A. de Haan (2007), p. 234, 8
download 51283 Dissertation: Harmonisation of securities law : custody and transfer of securities in European private law
M. Haentjens (2007), p. xvii, 447
 Dissertation: Complementarity in the Rome statute and national criminal jurisdiction
J.K. Kleffner (2007), p. 420
download 44354 Dissertation: Statutory limitations in international criminal law
R.A. Kok (2007), p. 391
download 51397 Dissertation: Fundamental rights in European contract law: A comparison of the impact of fundamental rights on contractual relationships in Germany, the Netherlands, Italy and England = Grondrechten in het Europees contractenrecht: Een vergelijking van de werking van grondrechten in contractuele relaties in Duitsland, Nederland, ItaliĆ« en Engeland
C. Mak (2007), p. viii, 316
download 47641 Dissertation: The wages of delict : compensation, satisfaction, punishment?
A. Mukheibir (2007), p. 316
download 47976 Dissertation: De aanmerkelijkbelangregeling in internationaal perspectief : de exitheffingen en de vestigingsplaatsficties in het licht van de nationale regeling, belastingverdragen, BRK en het EG-recht
F.G.F. Peters (2007), p. xiv, 471
10  download 47629 Dissertation: Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid
E. van der Putte (2007), p. 395