The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2006

1 to 10 of 13
1   11

download 47450 Dissertation: De onpartijdigheid van de notaris
R.T.F. Boonacker (2006), p. 172
download 18881 Dissertation: Overmacht in het stelsel van strafuitsluitingsgronden
M.M. Dolman (2006), p. 383
download 19656 Dissertation: Anoniem communiceren: van drukpers tot weblog : een onderzoek naar de grondrechtelijke bescherming van anonieme openbare communicatie
A.H. Ekker (2006), p. 286
 Dissertation: Wetsinterpretatie en rechtsvorming : een rechtstheoretisch onderzoek naaar wetsinterpretatie en rechtsvorming door de rechter in het bestuursrecht en het privaatrecht
F.T. Groenewegen (2006), p. 234
 Dissertation: Minimumharmonisatie in het Europees recht : vormen, begrip en gevolgen
Y. Hofhuis (2006), p. 191
download 89300 Dissertation: Developing institutions : collective agreements in the Dutch IT industry
A.A.G. van Liempt (2006), p. 248
download 25101 Dissertation: Telecommunicatietoezicht : de invloed van het Europese en Nederlandse bestuurs(proces)recht
A.T. Ottow (2006), p. 428
 Dissertation: Luchtvaart en milieu : een onderzoek naar drie instrumenten voor de regulering van de milieuproblematiek rond luchtvaart- en vergelijkbare terreinen
A.M.C. Polman (2006), p. 279
download 20042 Dissertation: Entre el juez Salomón y el dios Sira : decisiones interculturales e interés superior del niño
E. Sánchez de Guzmán (2006), p. 346
10   Dissertation: De langstlevende echtgenoot : een vergelijking van de positie van de langstlevende echtgenoot in het Marron-efrecht met de positie van de langstlevende in het Caraïbisch en het Surinaams erfrecht
M.A. Veira (2006), p. 209