The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2005

1 to 10 of 10

 Dissertation: The institutional veil in public international law: international organizations and the law of treaties
C.M. Brölmann (2005), p. 383
download 78411 Dissertation: De organisatie van regelgeving voor Nederlands Oost-Indië: stelsels en opvattingen (1602-1942)
N.S. Efthymiou (2005), p. 672
download 88665 Dissertation: Direct application of international criminal law in national courts
W.N. Ferdinandusse (2005), p. 333
download 78324 Dissertation: Controlling access to content : regulating conditional access in digital broadcasting
N. Helberger (2005), p. 317
download 102853 Dissertation: Winstdrainage door renteaftrek : (beoordeling van artikel 10a Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
O.C.R. Marres (2005), p. 350
download 78878 Dissertation: Het aanbod van getuigenbewijs
D. Reisig (2005), p. 198
download 198367 Dissertation: Op weg naar een nieuw aanbestedingsrechtelijk kader in Nederland : een proeve van een wet voor het verstrekken van overheidsopdrachten
H.D. van Romburgh (2005), p. 498
download 50180 Dissertation: Van moeders en dochters. Systemen ter voorkoming van cumulatie van vennootschapstax in deelnemingssituatie
F.P.J. Snel (2005), p. 318
 Dissertation: Betekenissen van het wetgevingskwaliteitbeleid : een theoretisch onderzoek naar betekenissen van het wetgevingskwaliteitsbeleid in processen van beleidsvorming
J.L.H.M. Stoop (2005), p. 333
10  download 102638 Dissertation: The invalid directive : the legal authority of a union act requiring domestic law making
T.A.J.A. Vandamme (2005), p. 392